speaker-photo

Adam Roman

Professor Of Computer Science at Jagiellonian University

Adam Roman - pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki. Wieloletni wykładowca oraz trener szkoleń związanych z testowaniem i zapewnieniem jakości oprogramowania. 

Współpracownik wielu firm w zakresie projektów R&D związanych z zapewnieniem jakości oprogramowania oraz analizy danych (Blackbird, Motorola, Rivet Group, Sabre, Yellow Lab).

Autor szeregu artykułów z zakresu kontroli i zapewniania jakości oprogramowania, a także wydanej przez PWN w 2015 roku monografii Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia. Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (współpraca nad międzynarodowymi normami ISO 25000 - System and Software Quality Requirements and Evaluation oraz ISO 29119 - Software Testing Standard) oraz Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych. Kierownik studiów podyplomowych z Analizy biznesowej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

16:00 - 16:50

Sobota 27 maja

Debata "Na Podbój IT!"