Bartosz Walter

Politechnika Poznańska, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe